• Obiekty indywidualne

  - zabudowy wielo i jednorodzinne oraz obiektu użyteczności publicznej
 • Kominy

  -  wysokościowe obiekty odprowadzania spalin wraz z systemami odpylania o ciągu wymuszonym lub naturalnym
 • Wieże

  - wysokościowe obiekty o przestrzennej konstrukcji ramy kratownicowej służące jako podpory pod kominy, anteny lub jako punkty widokowe
 • Maszty

  - wysokościowe obiekty o przestrzennej konstrukcji ramy kratownicowej wysztywnione odciągami linowymi 

Wenski Project Group